Dagindeling

7.30-8.45 uur: kinderen worden gebracht en kunnen vrij spelen in de centrale ruimte. Informatieoverdracht ouders <-> pedagogisch medewerkers.

8.45 uur: gezamenlijk opruimen en iedereen gaat op de eigen stamgroep aan tafel.

9.00-9.45 uur: drinken met een soepstengel of biscuitje. Baby’s krijgen een fruithapje. Gesprekjes voeren, liedjes zingen/boekje voorlezen. (taalmoment)

9.45 uur: kinderen naar het toilet of worden verschoond (en eventueel naar bed).

10.00 uur: een activiteit volgens ons VVE-programma Peuterplein/eigen inbreng. Vrij spelen in alle ruimten of buitenspeelplaats.

11.30 uur: broodmaaltijd.

12.15 uur: kinderen naar het toilet of worden verschoond.

12.45 uur: een aantal kinderen gaan slapen, anderen mogen spelen of kunnen met de pedagogisch medewerkers een activiteit of spelletje gaan doen.

14.45/15.00 uur: kinderen uit bed. Aan tafel drinken en fruit eten en tevens weer een taalmoment d.m.v. gesprekjes, liedjes of boekje voorlezen.

15.45 uur: kinderen naar het toilet of worden verschoond.

16.00 uur: vrij spelen; binnen of buiten.

17.00 uur: rozijnen eten aan tafel (niet als we bij zomerdag buiten kunnen blijven tot sluitingstijd) en daarna aan tafel puzzelen, nopper, kleuren of een andere rustige tafelactiviteit. Tevens worden dan vaak de eerste kinderen gehaald en is er informatieoverdracht pedagogisch medewerkers <-> ouders.

18.00 uur: sluiting kinderdagverblijf.