Kwaliteit

Inspectierapport GGD

Jaarlijks wordt ons kinderdagverblijf onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. Via de link https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/39c800a0-19aa-43d5-89ee-ec6ebd1c769e kunt u ons inspectierapport inzien.                                                                               

Geschillencommissie

Wij streven naar een goede en open verstandhouding met de ouders/verzorgers. Wij hopen uit te dragen dat wij open staan voor de wensen, meningen en zorgen van de ouders/verzorgers. Mocht er desondanks toch een verschil van mening, probleem of klacht ontstaan, probeert u dit dan eerst met de desbetreffende pedagogisch medewerker te bespreken. Ook kunt u kiezen voor een gesprek met de directeur. Zie ook ons intern klachtreglement die u op het kinderdagverblijf kunt inzien (plank in de centrale ruimte met ouderinformatie). Mocht dit niet tot een oplossing leiden kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl) .

De oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal (3 of 5) ouders van ons kinderdagverblijf. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die worden opgevangen. Het doel van de oudercommissie is om in samenwerking met de directeur de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren. De oudercommissie adviseert de directeur over de adviesonderwerpen die in de Wet Kinderopvang zijn vastgesteld. Contact kan via oudercommissie.dehunzeborgh@gmail.com. Op het bord in de gang staan de namen met foto’s van de zittende leden.