Regels en afspraken

  • Vanaf het moment van afscheid tussen ouder en kind, nemen de pedagogisch medewerkers de verantwoordelijkheid voor het kind van de ouder over.
  • Bij het ophalen neemt de ouder, vanaf het moment van binnenkomst de verantwoordelijkheid voor het kind van de pedagogisch medewerkers over.
  • Als uw kind door een ander dan uzelf wordt opgehaald, moet dit altijd van te voren gemeld worden bij de pedagogisch medewerkers. Als dit niet van te voren bekend is gemaakt, wordt het kind niet mee gegeven.
  • Ouders nemen zelf luiers, reservekleding en een slaapzak (pyjama als ze kunnen lopen) mee voor hun kind(eren) en doen dit in het bakje van hun kind.
  • Bij een feestelijke gebeurtenis (verjaardag, geboorte broertje/zusje enz.) mag er natuurlijk getrakteerd worden. Laat dit wel een kleinigheid zijn. Het gaat niet om de hoeveelheid, maar om het plezier van het trakteren.
  • Als uw kind door ziekte of een andere reden niet naar het kinderdagverblijf komt, geeft u dit z.s.m. door aan het kinderdagverblijf.
  • In verband met de hygiëne vragen wij u om bij binnenkomst de blauwe “slofjes” over uw schoenen aan te trekken of uw schoenen uit te doen.
  • In verband met de veiligheid vragen wij u om altijd het hek van de speelplaats,  de voordeur en de deur tussen het halletje en de centrale ruimte achter u te sluiten.