Tarieven

Ons tarief is voor 2022 vastgesteld op € 8,57 per uur.

Betaling gaat via automatische incasso. Door het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst machtigt u kinderdagverblijf de Hunzeborgh om omstreeks de 25e van iedere maand de kosten van de opvang te incasseren. Ongeveer 2 weken daarvoor ontvangt u via de mail een factuur.

Via www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst kan bijdragen in de kosten van de opvang. Als u de toeslag gaat aanvragen, moet u ons LRK-nummer (Landelijk Register Kinderopvang) doorgeven: 169362504