Wat bieden wij?

Wij bieden uw kind de basis voor vertrouwd groeien op een respectvolle manier. Vertrouwen en respect heeft onze hoogste prioriteit. De basis voor dit vertrouwen is een open en eerlijke relatie met kinderen en ouders. Maar ook:

  • het kleinschalige; 2 groepen, korte lijntjes, vast team van 7 pedagogisch medewerkers
  • werken volgens het 4-ogen principe en een kinderdagverblijf waar gebruik is gemaakt van veel ramen tussen de verschillende ruimtes
  • minimale afname van 2 dagen per week; hierdoor zijn kinderen genoeg aanwezig om zich thuis te voelen
  • het ‘open-deuren-beleid’; een groot gedeelte van de dag mogen kinderen spelen waar en met wie ze willen (andere groep/centrale ruimte), waardoor het hele dagverblijf, de pedagogisch medewerksters en alle kinderen bekend zijn
  • een vaste stamgroep; naast het zich vrij voelen om overal te kunnen spelen, is een vertrouwde eigen groep belangrijk voor de rustmomenten zoals het eten, drinken en slapen

Als je dit alles als basis meegeeft, ontstaat vertrouwen en voelen kinderen zich vrij om optimaal te kunnen groeien en ontwikkelen.