Wie zijn wij?

Wij zijn een kleinschalig particulier kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Wij hebben 2 verticale groepen met een vast team pedagogisch medewerkers. Ook bij verlof en ziekte vallen wij voor elkaar in, zodat alle leidsters bij alle kinderen en ouders bekend en vertrouwd zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving zich optimaal kunnen ontplooien. Dit willen we bereiken door een belevings- en ervaringswereld te creëren, waarin ruimte wordt gegeven aan de eigenheid van het kind als individu, maar waar ook aandacht is voor het samen leven en spelen waarin elk kind zich prettig voelt.

Wilt u kennis maken met het team van de Hunzeborgh en eens rondkijken in ons mooie kinderdagverblijf dan kunt u contact opnemen met Lizette Oostmeijer: 06-288 295 21 of een mail sturen naar post@kdvdehunzeborgh.nl . Dan bellen wij u zo spoedig mogelijk om een afspraak te maken.